Serveis

Treballs en Arbres

Podes

Poda en alçada en arbres de difícil accés o desmuntatge. La poda vertical és una tècnica que no requereix maquinària pesant, ja que els nostres professionals apliquen tècniques d’escalada especifiques en l’arboricultura, fet que economitza el servei.

Realitzem diferents tipus de poda adequant-les a les necessitats de l’arbre i el client. Com poden ser podes de formació, de reestructuració, de seguretat o manteniment entre altres.

Tales

La tala es un recurs que sempre intentem que sigui una ultima opció, pero a vegades per problemes fisiològics , estructurals, de situació o simplement per seguretat cal realitzar-les.

Es llavors cuant cal buscar la forma mes segura, econòmica i adient per realitzar-la, que es just el servei que oferim des de Picasoques.

Ancoratges de Seguretat

Oferim la possibilitat d’assegurar algunes branques, diferents braços o inclús arbres sencers que presenten símptomes de perill utilitzant sistemes específics per a tals efectes.
Aquesta pot ser una bona opció per evitar de tallar grans branques o inclús evitar la tala de l’exemplar.