Serveis

Treballs en Palmeres

Podes

Realitzem podes en tota mena de palmeres.

Realitzem neteja de fulles, fruits aixi com repelat de tronc i formació de valona quant es requereix, utilitzen mètodes de grimpada no danyins per la palmera.

Tales

Talem palmeres amb camions grua o amb metodes de trepa en llocs de dificil acces.