Serveis

Treballs Forestals

Aclarides

Tot i que estem especialitzats en treballs en alçada tambe oferim el servei d’aclarida d’arbres i sotabosc en finques i parceles.

 

Com sempre primant la seguretat i el bon servei.

Franges de Seguretat

Fem treballs de tales i netejes de franges de seguretat per prevencio d’incendis, en cases o urbanitzacions complint amb la normativa estipulada en el decret 123/2005 de 14 de juny i la llei 5/2003 de 22 d’abril.